Siirry sisältöön

Päiväkoti Pihlaja on vuonna 2005 perustettu yhden lapsiryhmän päiväkoti. Ryhmäkoko on lasten ikärakenteesta riippuen suurimmillaan 14 lasta. Tavallista pienempi ryhmäkoko luo hyvät edellytykset jokaisen lapsen läsnäolevaan kohtaamiseen hoitopäivän aikana, ja myös lapsen osallisuus omassa arjessaan mahdollistuu huomion jakautuessa pienemmän lapsiryhmän kesken. Tutussa ryhmässä lasten on turvallista harjoitella muun muassa tunne- ja kaveritaitoja aikuisten avustuksella, ja samalla jokainen rakentaa ensimmäisiä kokemuksiaan yhteisöllisyydestä.

Päiväkoti Pihlaja tarjoaa suojaisan ympäristön tutkia, kokea ja oppia, ja monipuolisten kokemusten myötä lapset saavat tukea hyvinvoivan ja kestävän elämäntavan omaksumiseen. Meille Pihlajassa on tärkeää ylläpitää moninaisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä, ja haluamme perheiden kokevan tulevansa kohdatuksi yksilöllisesti.

“Olemme olleet vaikuttuneita, kuinka konkreettisesti Pihlajan arjessa näkyy lasten hyvinvoinnin ja kiireettömän kohtaamisen asettaminen etusijalle. Läsnäoloa niin riemuissa kuin murheissa, aikaa tulla nähdyksi tarpeineen sekä tilaa vuorovaikuttaa on aidosti.”
  -vanhempi

Pihlajassa on vuosien varrella työskennellyt kasvattajia, jotka ovat tuoneet Steiner-pedagogiikkaan perustuvaa osaamistaan osaksi päiväkodin arkea. Nykyään päiväkodin toiminta perustuu selkeästi valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen perusteisiin, mutta aiempien vuosien perinteet ovat edelleen tärkeä osa Pihlajan arkea. Tästä esimerkkeinä vuodenkiertoon liittyvät juhlaperinteet, päiväkodin luonnonläheinen sisustustyyli sekä viikoittainen ohjattu eurytmia yli 3-vuotiaille lapsille.

Päivitämme otteita arjestamme kuvien muodossa Facebook-sivuillemme, sieltä voi käydä kurkkaamassa!